Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Rol van de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden. Dit doen wij door (gevraagd en ongevraagd) positief kritisch mee te denken over het beleid en besluitvorming binnen de school. Hiervoor heeft de MR, afhankelijk van het onderwerp, informatie-, advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR doet dit vanuit de filosofie dat we samen (ouders en leerkrachten) het beste resultaat boeken voor onze kinderen.
 
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.
 
De oudergeleding bestaat uit:
  • Guido Versteeg
  • Erik Tolboom (secretaris)
  • Michel van der Sluis (voorzitter)
De personeelsgeleding bestaat uit:
  • Bernadette Post
  • Wilber Eenhuizen
  • Colinda Grevengoed
Contact opnemen met de MR?
Heeft u een vraag voor de MR? Of wilt u iets met de MR bespreken? Dan kunt u altijd bij één van de MR leden terecht. U kunt ook een mail sturen naar de MR op: mrdelangenoord@kpoa.nl
 
 
 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief