Samen leren

Samen leren

Onze kerntaak is om goed onderwijs te verzorgen. Onder goed onderwijs verstaan wij onderwijs dat past in deze tijd, dat kinderen en leerkrachten boeit, dat de moeite waard is. Onderwijs dat afgestemd is op de kinderen, zodat alle kinderen de gestelde doelen kunnen halen. Naast het onderwijs in de kernvakken werken kinderen aan onder andere Wetenschap & Techniek, Engels, bewegen en kunstzinnige orientatie. De wereld is niet in hokjes verdeeld, daarom proberen we waar mogelijk de vakken in samenhang aan te bieden. Bij het jonge kind is onze aanpak gericht op ontdekkend en lerend spelen. Bij het oudere kind stimuleren wij om een onderzoekende houding aan te nemen tijdens het leren.

Dat onderwijs maken wij samen. Teamleren in een professionele cultuur staat op De Langenoord voorop als het gaat om onderwijsontwikkeling. Voor de kernvakken hebben wij kwaliteitskringen ingericht. Leerkrachten van verschillende groepen zijn vertegenwoordigd in deze kwaliteitskringen en werken schoolbreed aan de ontwikkeling en verbetering van het vak. Als er passie is voor leren komen de resultaten 'vanzelf'. Kinderen presteren het beste als ze zin hebben in leren en als ze de zin van hun leren zien. En dat begint bij de leerkracht!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief