Partners

Partners

Wij werken nauw samen met onderstaande partners met als doel het kind optimaal te ondersteunen en te begeleiden in zijn ontwikkeling tijdens lestijd, maar ook daarbuiten.

Voor- en naschoolse opvang
Ska-kindcentrum Zazah
Ska-kindcentrum Kick
Ska-kindcentrum Bubbels
Manager: Saskia van Zitteren
Klik hier voor de website van SKA.

Partou
Kraailandhof
033-4806170
Manager: Brigitte de Jong-Engels (06-52757613)
Klik hier voor de website van Partou.

Speelleergroep
Ska-kindcentrum Zazah (in schoolgebouw van De Langenoord)
Ska-kindcentrum Bubbels
Klik hier voor de website van de Zazah.

Onderwijs- en opvoedondersteuning
Samenwerkingsverband de Eem

Om alle kinderen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband.
Klik hier voor de website van ons samenwerkingsverband.

Ondersteuning in de kernvakken en RT'er
Eline Vos
Klik hier voor de website van Eline.

Wijkteam
Contactpersoon: Helma Zwart
033-469 48 69
wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl
Klik hier voor de website van het wijkteam.

GGD
033-4600046
Klik hier voor de contactkaart.
Klik hier voor het inloopspreekuur.
Klik hier voor de website van de GGD regio Utrecht.