Partners

Partners

Wij werken nauw samen met onderstaande partners met als doel het kind optimaal te ondersteunen en te begeleiden in zijn ontwikkeling tijdens lestijd, maar ook daarbuiten.

Voor- en naschoolse opvang

Dribbel
Klik hier voor de website van Dribbel.

Ska
Klik hier voor de website van SKA.

Kidz United
Klik hier voor de website van Kidz United.

Partou
Klik hier voor de website van Partou.

Onderwijs- en opvoedondersteuning
Samenwerkingsverband de Eem

Om alle kinderen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband.
Klik hier voor de website van ons samenwerkingsverband.

Wijkteam
Contactpersoon: Helma Zwart
033-469 48 69
wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl
Klik hier voor de website van het wijkteam.

GGD
033-4600046
Klik hier voor de contactkaart.
Klik hier voor het inloopspreekuur.
Klik hier voor de website van de GGD regio Utrecht.

ABC Hoogland

Wij zijn kernpartner van ABC Hoogland. ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie. Scholen, kinderopvang en welzijn werken binnen Hoogland samen met onze bondgenoten aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle kinderen in het dorp. O.a. door het organiseren van activiteiten.  Klik hier voor de website van ABC Hoogland.