Partners

Partners

Wij werken nauw samen met onderstaande partners met als doel het kind optimaal te ondersteunen en te begeleiden in zijn ontwikkeling tijdens lestijd, maar ook daarbuiten.

Voor- en naschoolse opvang
Ska Zaza
Ska Kick
Ska Villa Zeezicht
Manager: Saskia van Zitteren
Klik hier voor de website van SKA.

Partou
Kraailandhof
033-4806170
Manager: Brigitte de Jong-Engels (06-52757613)
Klik hier voor de website van Partou.

Voorschool (peuters)
De Stampertjes (Ska)
Klik hier voor de website van de Stampertjes.

Onderwijs- en opvoedondersteuning
Samenwerkingsverband de Eem

Om alle kinderen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband.
Klik hier voor de website van ons samenwerkingsverband.

Ondersteuning in de kernvakken
Eline Vos
Klik hier voor de website van Eline.

Wijkteam
Contactpersoon: Helma Zwart
wijkteamhoogland@wijkteam-amersfoort.nl
wijkteamkattenbroek@wijkteam-amersfoort.nl
Klik hier voor de website van het wijkteam.

GGD
Klik hier voor de contactkaart.
Klik hier voor het inloopspreekuur.