Identiteit

Identiteit

Vanuit verbondenheid met de pluriforme en van oorsprong katholieke gemeenschap richten wij ons op alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij zetten onze kwaliteiten in om de ontwikkeling en het leren van kinderen, ongeacht hun herkomst of levensbeschouwing, optimaal te bevorderen. Ons motto is ‘Ieder kind telt.’ De ontwikkeling en het leren van kinderen proberen wij te garanderen door vertrouwen te geven, de relatie aan te gaan en hen verbondenheid te laten ervaren met de rijkdom van onze cultuur en samenleving. Als katholieke, levensbeschouwelijk geïnspireerde school geloven wij in de ontwikkelingskracht van kinderen. Onze kernwaarden creativiteit, eigenwaarde en betrokkenheid geven ons houvast in ons eigen handelen en onze kijk op de ander en de wereld.

In ons lesaanbod besteden wij tijd en aandacht aan de Christelijke feesten, rituelen en gebruiken. De pluriforme samenleving waarin wij leven, vraagt om kinderen te laten kennismaken met andere geloven en culturen. Kennis draagt bij tot begrip en betrokkenheid voor diegenen die een andere levensbeschouwelijke achtergrond hebben. Op De Langenoord werken wij met Kwink, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.