Downloads

Downloads

Hier kunt u formulieren en documenten downloaden.

Schoolgids 2023-2024

Schoolplan 2019-2023
KPOA 2022 Dynamisch Koersplan

Schoolondersteuningsprofiel 2022

Verlofformulier
Aanmeldformulier

Inspectierapport 2016
Samenvatting ouder- en leerlingtevredenheidspeiling 2021

Schoolveiligheidsplan

Voor praktische informatie over de peuteropvang (POV) en de buitenschoolse opvang (BSO) verwijzen we u naar www.dribbel.info

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief