Downloads

Downloads

Hier kunt u formulieren en documenten downloaden.

Schoolgids 2022-2023

Schoolplan 2019-2023
KPOA 2022 Dynamisch Koersplan

Schoolondersteuningsprofiel 2021

Verlofformulier
Aanmeldformulier

Inspectierapport 2016
Samenvatting ouder- en leerlingtevredenheidspeiling 2021

Schoolveiligheidsplan

Voor praktische informatie over de speelleergroep en de buitenschoolse opvang verwijzen we u naar www.ska.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief