Downloads

Downloads

Hier kunt u formulieren en documenten downloaden.

Schoolgids 2021-2022

Schoolplan 2019-2023
KPOA 2022 Dynamisch Koersplan

Schoolondersteuningsprofiel 2020

Verlofformulier
Aanmeldformulier

Inspectierapport 2016
Samenvatting ouder- en leerlingtevredenheidspeiling 2018

Schoolveiligheidsplan

Voor praktische informatie over de speelleergroep en de buitenschoolse opvang verwijzen we u naar www.ska.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief