Onze visie

Onze visie

Wij creëren een leeromgeving waarin het kind in een doorgaande lijn kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een omgeving waarin het zich veilig en gerespecteerd voelt binnen en buiten de school. Onze kernwaarden zijn vertrekpunt voor het vormgeven van ons onderwijs.

Creativiteit: creatief zijn in het vinden en zoeken naar oplossingen van problemen, initiatieven kunnen nemen, durven fantaseren en dromen, uitgaan van kansen en mogelijkheden in plaats van denken en handelen vanuit belemmeringen en problemen en uiting geven aan gedachten, gevoelens en creatieve ideeën.

Eigenwaarde: het hebben van een positief zelfbeeld, een positieve kijk op jezelf, zelfvertrouwen, een eigen mening hebben en uiten, kunnen en durven uitgaan van de eigen kracht zicht hebben op persoonlijke kwaliteiten en talenten, hulp kunnen vragen en bieden, een eigen positie kunnen innemen in een kleine of grotere groep en tegenslagen kunnen overwinnen

Betrokkenheid: betrokken zijn bij de wereld om ons heen, betrokken bij de ander, betrokken bij het werk en de taak die uitgevoerd moet worden, betrokken bij het eigen leerproces, verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces en mede eigenaarschap voor de persoonlijke ontwikkeling, een onderzoekende en lerende houding ontwikkelen, kunnen delen, samen spelen en samenwerken.

Kinderen verschillen in talent, persoonlijkheid en werktempo. Ook verschillen zij in sociale- , culturele- en economische achtergrond. Op de Langenoord houden we rekening met deze verschillen en bieden ruimte voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Onze school kent een leerstofjaarklassensysteem waarbinnen de individuele ontwikkeling van ieder kind wordt gestimuleerd. Wij willen een school zijn voor alle kinderen, ook voor die kinderen die zich anders ontwikkelen dan de meeste leeftijdsgenootjes. 'Ieder kind telt', betekent ook dat ieder kind welkom is. Het belang van het kind en de mogelijkheden die de school kan bieden zijn hierbij leidend.

Op De Langenoord werken wij aan een vriendelijk en veilig klimaat. Veiligheid, structuur en continuïteit geven ruimte tot denken en handelen. Om tot leren en ontwikkelen te kunnen komen is een goede sfeer essentieel en werken aan een veilig leefklimaat is daarom een constant aandachtspunt. Het bewust omgaan met normen en waarden en het aangeven van grenzen horen hierbij. De Langenoord ziet de ouders als belangrijkste partner in de begeleiding van het kind. Samen met hen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Onderwijs maken we samen!

Stichting voor Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg en Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort
Stichting voor Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg en Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omstreken (SKOSS-KPOA) is een onderwijsstichting, bestaande uit 24 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten. Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen en bieden hen eigentijds, toekomstgericht primair onderwijs van hoogwaardige kwaliteit. Onze scholen werken vanuit een gezamenlijke visie samen waarbij iedere individuele school de tijd en ruimte heeft om zich, in haar specifieke wijk of dorp, op haar kerntaak te richten: Goed onderwijs door de beste onderwijsprofessionals. Kijk voor meer informatie op www.skoss-kpoa.nl.

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief