Groen plein

Groen plein

Steeds meer schoolpleinen worden groen, ook op De Langenoord. In het najaar van 2017 is gestart met het vergroenen van het voorplein. Tegels maakten plaats voor planten, zand en water. Het achterplein volgde snel. Het schoolplein was bijna helemaal van steen, dat paste niet meer in onze visie, nu is ongeveer de helft groen. Leren doen kinderen binnen en buiten en dat gaat beter in een uitdagende, natuurlijke omgeving. Kinderen leren er samen spelen en leren, ze zoeken grenzen op en leren risico's in te schatten.
Het ontwerp van het groene schoolplein is van 'Juffie in ’t Groen' (landschapsecoloog Marjan Deurloo).

Het plein werd stap voor stap gerealiseerd door ouders, teamleden en kinderen. Wij zijn trots op deze samenwerking en het resultaat!

plein