Onderwijs aan het jonge kind

Onderwijs aan het jonge kind

Door te spelen leert het jonge kind zichzelf en de wereld om hem heen kennen. Het krijgt inzicht in gebeurtenissen en situaties zoals die zich voordoen in het dagelijkse leven. Al spelend ontwikkelt het jonge kind zijn identiteit en verkent het sociale relaties en al spelend ontwikkelt het kind zich op cognitieve, sociaal, emotioneel en sensomotorische terrein. Wij gaan daarbij altijd uit van de ontwikkeling van het kind.

In de onderbouw wordt er thematisch gewerkt, waarbij betrokkenheid, inbreng en initiatief van de kinderen en het begeleiden van het spel door de leerkracht belangrijk zijn. Per thema staan er leer- en ontwikkelingsdoelen centraal. Op De Langenoord hebben we voor onze jongste kinderen een uitdagende omgeving om te spelen en te ontdekken: ons Kleuterplein. Ook buiten op ons Groene schoolplein vindt het lerend en ontdekkend spelen plaats.

Wij ontmoeten graag andere professionals, zodat we van en met elkaar kunnen leren. Daarom zijn er regelmatig trainingen en collegiale bezoeken op ons inspirerende Kleuterplein.

Wij werken nauw samen met onze partner Ska die een speel-leergroep voor peuters in ons gebouw heeft gehuisvest. Peuters en kleuters ontmoeten elkaar en spelen samen, maar ook kennis wordt gedeeld.