Onderwijs aan het jonge kind

Onderwijs aan het jonge kind

Door te spelen leert het jonge kind zichzelf en de wereld om hem heen kennen. Het krijgt inzicht in gebeurtenissen en situaties zoals die zich voordoen in het dagelijkse leven. Al spelend ontwikkelt het jonge kind zijn identiteit en verkent het sociale relaties. Daarnaast draagt spel bij aan de cognitieve, sociale, emotionele en sensomotorische ontwikkeling waarbij het kind centraal staat. In de onderbouw wordt er thematisch gewerkt. Betrokkenheid, inbreng en initiatief van de leerlingen vinden wij belangrijk. De taak van de leerkracht is met name gericht op het begeleiden en stimuleren van het spel. Per thema staan diverse leer- en ontwikkelingsdoelen centraal. Op de Langenoord hebben wij voor onze jongste kinderen een uitdagende omgeving om te spelen en te ontdekken: het kleuterplein.

Wij ontmoeten graag andere professionals, zodat we van en met elkaar kunnen leren. Daarom zijn er regelmatig trainingen en collegiale bezoeken op ons inspirerende Kleuterplein.

Wij werken nauw samen met onze partner Ska die een speel-leergroep voor peuters in ons gebouw heeft gehuisvest. Peuters en kleuters ontmoeten elkaar en spelen samen.