Laatste nieuws

Nieuws

Bericht omtrent maatregelen coronavirus verstuurd op 1 maart 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wij hopen dat u en de kinderen een fijne (vakantie)week hebben gehad. Morgenochtend verwelkomen wij u graag weer op school. Via dit bericht informeren wij u over de maatregelen die wij nemen omtrent het coronavirus. Wij volgen als school de richtlijnen van het RIVM en de GGD, informatie kunt u lezen via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/ond...us-en-onderwijs. De belangrijkste maatregelen die wij kunnen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen zijn:
- Regelmatig handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
- Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
Het is belangrijk om deze maatregelen op te volgen. Dit geldt voor zowel de kinderen als alle medewerkers en bezoekers in de school. Wij vragen u om met uw kind hier aandacht aan te besteden. De school kan terecht bij de GGD als er vragen zijn. We vragen u om contact op te nemen met uw huisarts bij vragen/onzekerheden en ons te informeren indien nodig.
Elke toiletruimte in de school is voorzien van zeep en papieren handdoekjes. In de klaslokalen zijn er zeeppompjes, papieren handdoekjes en papieren tissues aanwezig.
Esther Kamer

 Behaalde resultaten van KPOA in 2018

 

 

Behaalde resultaten van de KPOA in 2017, lees hier het hele jaarverslag.

 
Tevredenheidspeilingen 2018
Bij downloads vindt u de samenvatting van de tevredenheidspeilingen.
 
Koningsspelen 2018
Wat een topdag! Samen ontbijten, samen sporten, samen kleedjesmarkt!
 


Pasen
Wij kijken terug op een fantasische paasviering. Alle groepen hebben een deel van het paasverhaal uitgebeeld en ieder kind heeft een lunch verzorgd voor een ander.

pasen 2018

Oudertevredenheidspeiling
Tussenstand op 12 april van de ouderpeiling: 60% van de ouders heeft alle vragen ingevuld. De termijn is verlengd, u kunt tot 27 april deelnemen. U helpt ons hier erg mee!

Actiedag 14 maart
Wij hebben er als team voor gekozen om op 14 maart niet te staken, maar om op een ludieke manier de aandacht te trekken en zo maatschappelijk draagvlak te creëren om bij de politiek daadwerkelijk gehoor te krijgen. Om onze stem te laten horen, hebben wij ouders gevraagd om een les/activiteit in de klas van hun kind te verzorgen. Daar is massaal gehoor aan gegeven, dus wij voelen ons zeer gesteund.

We kregen op deze wijze veel aandacht voor ons prachtige vak, want ‘de toekomst van de wereld zit vandaag bij ons in de klas.’ Daar hoort een normale werkdruk bij, zodat we de kwaliteit kunnen bieden die de kinderen verdienen. Gewaardeerd met een eerlijk salaris.

We waren live te horen op Radio1...
Klik hier om het eerste fragment terug te luisteren.
Klik hier om het tweede fragment terug te luisteren.

En te zien in het NOS journaal...
Klik hier om het fragment terug te kijken (vanaf 2:35 min).

 

 

 

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief