Evenementencommissie & sportcommissie

Evenementencommissie & buitenschoolse sportcommissie

Op De Langenoord hebben wij sinds schooljaar 2022-2023 een evenementencommissie, waarin drie collega's als eventmanagers deelnemen. De eventmanagers organiseren alle feesten en activiteiten in het schooljaar zoals het schoolreisje, Sinterklaas, Kerstmis, Koningsspelen, Pasen, carnaval, zomerfeest.

Hiervoor wordt er jaarlijks een vrijwillige bijdrage van ouders gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten buiten de lesactiviteiten te betalen. Het gaat hier om activiteiten die niet binnen het verplichte schoolprogramma vallen, maar die De Langenoord wel heel belangrijk vindt. 

Helpende handen zijn daarbij vaak wenselijk, dus via de nieuwsbrief 'het Lange Oortje' en de agenda-items in Parro worden ouders gevraagd om mee te helpen wanneer nodig. Vele handen maken immers licht werk!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar langenoord@kpoa.nl.

 

De buitenschoolse sport commissie (BSC) is onderdeel van de evenementencommissie en is verantwoordelijk voor de organisatie van deelname aan schoolsporttoernooien. Deze toernooien worden door verschillende sportorganisaties in Hoogland en Amersfoort georganiseerd. Per toernooi wordt bekeken of de Langenoord deel zal nemen. Naast de schoolsporttoernooien coördineert de BSC ook de deelname aan Avond4daagse Hoogland, het Hooglands schoolvoetbaltoernooi en de Hooglandse Dorpsloop. Wil je ook je steentje bijdragen aan de sportieve activiteiten van De Langenoord? Dan ben je van harte welkom bij de BSC. Aanmelden kan via bscdelangenoord@kpoa.nl.