Activiteitencommissie & sportcommissie

Activiteitencommissie & buitenschoolse sportcommissie

In 2009 is de stichting Activiteiten De Langenoord opgericht. De inkomsten, welke voortkomen uit de vrijwillige ouderbijdrage, het inzamelen van oud papier, schenkingen en Tank en schenk actie van Peut, worden door de penningmeester geïnd en beheerd. Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd worden over de geïnde en uitgegeven gelden aan de ouders en aan de schoolleiding.

De activiteitencommissie (AC) is een betrokken oudergroep die de leerkrachten ondersteunt bij het organiseren van jaarlijkse activiteiten zoals: het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, pasen, sportactiviteiten, schoolreis en het zomerfeest. Ten aanzien van de activiteiten werken de leden samen met de leerkrachten. Er wordt meegedacht en ondersteund. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ worden waar nodig hulpouders ingeschakeld. De leden worden verdeeld over de diverse activiteiten waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en ervaring. De commissie is al jaren op school actief. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden. Ongeveer zes keer per schooljaar hebben wij overleg met elkaar waarin lopende activiteiten worden besproken en afgeronde activiteiten worden geëvalueerd. Bent u enthousiast of heeft u een vraag of opmerking? U kunt ons bereiken via langenoord@kpoa.nl.

De buitenschoolse sport commissie (BSC) is onderdeel van de activiteitencommissie en is verantwoordelijk voor de organisatie van deelname aan schoolsporttoernooien. Deze toernooien worden door verschillende sportorganisaties in Hoogland en Amersfoort georganiseerd. Per toernooi wordt bekeken of de Langenoord deel zal nemen. Naast de schoolsporttoernooien coördineert de BSC ook de deelname aan Avond4daagse Hoogland, het Hooglands schoolvoetbaltoernooi en de Hooglandse Dorpsloop. Wil je ook je steentje bijdragen aan de sportieve activiteiten van De Langenoord? Dan ben je van harte welkom bij de BSC. Aanmelden kan via bscdelangenoord@kpoa.nl.